Gõ từ khóa và nhấn Enter

Đóng
Wishlist
0

Lịch sử trao giải

Người chơi SĐT Giải thưởng
Ngày: 10/10/2019
xxxx Vina 100
Ngày: 20/10/2019
ngohongquan2000 090415xxxx Thẻ 100.000
Neko 092977xxxx Bạn đã trả lời đúng 1/4 câu hỏi của chúng tôi
Akafrank 092406xxxx Bạn đã trả lời đúng 1/4 câu hỏi của chúng tôi
myheaven 039465xxxx Bạn đã trả lời đúng 1/4 câu hỏi của chúng tôi
Thienvan 0363412871xxxx Bạn đã trả lời đúng 2/4 câu hỏi của chúng tôi
Huyennnnn 093436xxxx Bạn đã trả lời đúng 2/4 câu hỏi của chúng tôi
myheaven 039465xxxx Bạn đã trả lời đúng 1/4 câu hỏi của chúng tôi
Ngày: 19/10/2019
Huyennnnn 093436xxxx Bạn đã trả lời đúng 2/4 câu hỏi của chúng tôi
Duongson 097238xxxx Thẻ 50.000
tiendatbinkutin 096464xxxx Bạn đã trả lời đúng 2/4 câu hỏi của chúng tôi
Anhson 035718xxxx Bạn đã trả lời đúng 2/4 câu hỏi của chúng tôi
CHOANH 058487xxxx Bạn đã trả lời đúng 1/4 câu hỏi của chúng tôi
Ngày: 27/10/2019
xxxx Thẻ Viettel 100
Sonden 096927xxxx Thẻ Vina 100
Loan lợn 039311xxxx Thẻ Viettel 50
hoilamkaigi1 033599xxxx Thẻ Viettel 50
hoilamkaigi2 096457xxxx Thẻ Viettel 50
Nguyenvasy 096311xxxx Thẻ Vina 50
kenhphim18 039568xxxx Thẻ Viettel 50